Posts tagged https
ATS & https krav på iOS

ATS går kort fortalt ud på, at al web-kommunikation i apps, som understøtter iOS 9 og nyere, som udgangspunkt skal foregå via https fremfor http. ATS håndhæves af NSURLSession-klassen og alle API’er som benytter denne, og er automatisk aktiveret fra iOS 9 og nyere. Den ældre NSURLConnection-klasse håndhæver også ATS, hvis du bygger til iOS 9 og nyere.

Read More