AFPRØV DIT KONCEPT

 

Skab den bedste app sammen med eksperter

Workshoppen begynder med et møde mellem jer, designere og vores professionelle app udviklere, der rådgiver jer ud fra vores ekspertise i app udvikling. Vi taler om jeres app og rådgiver jer om markedet, brugervenlighed, funktioner og app design. Målet med workshoppen er at forventningsafstemme, udveksle idéer og skitsere et koncept til jeres app Med jeres idé som udgangspunkt, vil vi planlægge et holdbart koncept ud fra følgende overvejelser:

  • Hvad skal appen bruges til?
  • Hvem skal bruge jeres app?
  • Hvilke funktioner skal den have?
  • Skal det være en native app, web app eller crossplatform app?

I kan læse mere om, hvordan I får lavet en god idébeskrivelse til en ny app,der kan sikre at I kommer godt i gang med udviklingen. I workshoppen arbejder vi sammen om at udarbejde wireframes, der danner grundlaget for, hvordan appen skal se ud, og hvordan den bliver mest mulig brugervenlig. Udviklerne sikrer, at appen opfylder kravene og har de rette funktioner. I løbet af dagen når vi frem til den optimale løsning for jeres app, som vi efterfølgende udvikler en app prototype ud fra. 

 
 
prototype_app_touchlogic.jpg